Редакційна політика

Галузь та проблематика

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів, теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Ви можете опублікувати свої статті з результатами дисертаційних досліджень.

Видання входить до Переліку ВАК України по технічних науках

 

Політика розділів

Електричні апарати

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електричні машини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретичні основи електротехніки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Cильні електричні та магнітні поля

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електричні станції і мережі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Комп’ютерне моделювання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Використання електротехнологій

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Пристрої та методи неруйнівного контролю

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електричний транспорт

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформація, гіпотези, думки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.