[1]
Костюков, І. і Москвітін, Є. 2021. Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика. 1 (5) (Трав 2021), 52–57. DOI:https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.10.