[1]
Костюков , І. і Кубрик , Б. 2023. Методика вимірювання часткових ємностей для об’єктів контролю із трьома електродами. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика. 1 (9) (Чер 2023), 67–70. DOI:https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.11.