(1)
Костюков, І.; Москвітін, Є. Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності. PEMA 2021, 52-57.