(1)
Хай, М.; Харчишин, Б. Математична модель розрахунку та оптимізації обмотки збудження явнополюсної синхронної машини. PEMA 2023, 31-38.