Байда, Є., & Король, О. (2021). Порівняльний аналіз електромеханічних процесів у індукційно-динамічному перетворювачі з рухомим індуктором та двома дисками. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (5), 3–7. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.01