Байда, Є., & Чепелюк, О. (2021). Удосконалений метод визначення сталої температури та постійної часу нагріву електричних апаратів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (5), 8–12. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.02