Зорін, Є., Чепелюк, О., Грищук, Ю., & Лещенко, В. (2021). Аналіз конструктивних особливостей бістабільних електромагнітних реле. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (5), 13–20. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.03