Костюков, І., & Москвітін, Є. (2021). Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (5), 52–57. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.10