Жорняк, Л., Афанасьєв, О., & Щусь, В. (2022). Оптимізація системи внутрішнього екранування в газонаповнених високовольтних електричних апаратах із полімерною ізоляцією. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (7), 8–12. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2022.1.02