Калінчик, В., Побігайло, В., Бориченко, О., & Кузовкін, С. (2022). Розчеплювачі з електрогідравлічним сповільнювачем як ефективна альтернатива при захисті від струмів короткого замикання та перевантаження. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (7), 21–24. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2022.1.04