Калінчик, В., Побігайло, В., Калінчик, В., Мейта, О., & Бориченко, О. (2022). Комбіновані моделі прогнозування електроспоживання. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (7), 34–37. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2022.1.07