Калінчик, В., Побігайло, В., Бориченко, О., Кузовкін, С., & Яценко, О. (2022). Підвищення функціональної надійності виробничих електричних мереж 6-10 кВ шляхом інтегрування вакуумних реклоузерів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (2 (8), 11–14. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2022.2.02