Байда, Є., & Гречко, О. (2023). Мультифізичний розрахунок топких запобіжників вимірювальних трансформаторів середньої напруги. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 3–10. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.01