Зорін, Є., & Чепелюк, О. (2023). Удосконалення алгоритмів роботи мікропроцесорного реле контролю напруги однофазних побутових споживачів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 11–20. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.02