Пантелят, М., & Мясоєдов, П. (2023). Електромагнітна сумісність технічних об‘єктів і систем: огляд системи та органів стандартизації Європейского Союзу та Федеративної Республіки Німеччина. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 26–30. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.04