Хай, М., & Харчишин, Б. (2023). Математична модель розрахунку та оптимізації обмотки збудження явнополюсної синхронної машини. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 31–38. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.05