Шайда, В., & Юр’єва, О. (2023). Застосування гібридного збудження в двигуні постійного струму для привода транспортних валків у металургійній промисловості. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 52–59. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.08