Калінчик , В., Мейта , О. ., Побігайло , В. ., Калінчик , В. ., Бориченко , О. ., & Копчиков , О. . (2023). Узагальнена модель адаптивного прогнозування режимів електроспоживання виробничих об’єктів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 60–62. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.09