Крюкова , Н. ., Марков , В. ., Гончаров , Є. ., & Поляков , І. . (2023). Порівняння методів моніторингу ожеледі високовольтних ліній електропередачі та огляд вимірювальної апаратури, що використовується для діагностики таких ліній. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 63–66. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.10