Костюков , І. ., & Кубрик , Б. (2023). Методика вимірювання часткових ємностей для об’єктів контролю із трьома електродами. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (9), 67–70. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.11