Байда, Євген, і Олена Король. 2021. «Порівняльний аналіз електромеханічних процесів у індукційно-динамічному перетворювачі з рухомим індуктором та двома дисками». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (5) (Травень):3-7. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.01.