Байда, Євген, і Олександр Чепелюк. 2021. «Удосконалений метод визначення сталої температури та постійної часу нагріву електричних апаратів». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (5) (Травень):8-12. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.02.