Костюков, Іван, і Євген Москвітін. 2021. «Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (5) (Травень):52-57. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2021.1.10.