Жорняк, Людмила, Олексій Афанасьєв, і Віталій Щусь. 2022. «Оптимізація системи внутрішнього екранування в газонаповнених високовольтних електричних апаратах із полімерною ізоляцією». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (7) (Червень):8-12. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2022.1.02.