Байда, Євген, і Олександр Гречко. 2023. «Мультифізичний розрахунок топких запобіжників вимірювальних трансформаторів середньої напруги». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9) (Червень):3-10. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.01.