Пантелят, Михайло, і Павло Мясоєдов. 2023. «Електромагнітна сумісність технічних об‘єктів і систем: огляд системи та органів стандартизації Європейского Союзу та Федеративної Республіки Німеччина». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9) (Червень):26-30. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.04.