Хай, Михайло, і Богдан Харчишин. 2023. «Математична модель розрахунку та оптимізації обмотки збудження явнополюсної синхронної машини». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9) (Червень):31-38. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.05.