Крюкова , Наталія, Владислав Марков, Євген Гончаров, і Ігор Поляков. 2023. «Порівняння методів моніторингу ожеледі високовольтних ліній електропередачі та огляд вимірювальної апаратури, що використовується для діагностики таких ліній». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9) (Червень):63-66. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.10.