Костюков , Іван, і Борис Кубрик. 2023. «Методика вимірювання часткових ємностей для об’єктів контролю із трьома електродами». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (9) (Червень):67-70. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2023.1.11.