Байда, Є. і Король, О. (2021) «Порівняльний аналіз електромеханічних процесів у індукційно-динамічному перетворювачі з рухомим індуктором та двома дисками», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (5), с. 3–7. doi: 10.20998/2079-3944.2021.1.01.