Байда, Є. і Чепелюк, О. (2021) «Удосконалений метод визначення сталої температури та постійної часу нагріву електричних апаратів», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (5), с. 8–12. doi: 10.20998/2079-3944.2021.1.02.