Зорін, Є., Чепелюк, О., Грищук, Ю. і Лещенко, В. (2021) «Аналіз конструктивних особливостей бістабільних електромагнітних реле», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (5), с. 13–20. doi: 10.20998/2079-3944.2021.1.03.