Костюков, І. і Москвітін, Є. (2021) «Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (5), с. 52–57. doi: 10.20998/2079-3944.2021.1.10.