Калінчик, В., Побігайло, В., Бориченко, О. і Кузовкін, С. (2022) «Розчеплювачі з електрогідравлічним сповільнювачем як ефективна альтернатива при захисті від струмів короткого замикання та перевантаження», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (7), с. 21–24. doi: 10.20998/2079-3944.2022.1.04.