Байда, Є. і Гречко, О. (2023) «Мультифізичний розрахунок топких запобіжників вимірювальних трансформаторів середньої напруги», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 3–10. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.01.