Зорін, Є. і Чепелюк, О. (2023) «Удосконалення алгоритмів роботи мікропроцесорного реле контролю напруги однофазних побутових споживачів», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 11–20. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.02.