Пантелят, М. і Мясоєдов, П. (2023) «Електромагнітна сумісність технічних об‘єктів і систем: огляд системи та органів стандартизації Європейского Союзу та Федеративної Республіки Німеччина», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 26–30. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.04.