Хай, М. і Харчишин, Б. (2023) «Математична модель розрахунку та оптимізації обмотки збудження явнополюсної синхронної машини», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 31–38. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.05.