Чумак, В., Коваленко, М., Коваленко, І. і Ткачук, І. (2023) «Експериментальне дослідження універсального високошвидкісного колекторного двигуна змінного струму», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 39–44. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.06.