Калінчик , В., Мейта , О. ., Побігайло , В. ., Калінчик , В. ., Бориченко , О. . і Копчиков , О. . (2023) «Узагальнена модель адаптивного прогнозування режимів електроспоживання виробничих об’єктів», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 60–62. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.09.