Крюкова , Н. ., Марков , В. ., Гончаров , Є. . і Поляков , І. . (2023) «Порівняння методів моніторингу ожеледі високовольтних ліній електропередачі та огляд вимірювальної апаратури, що використовується для діагностики таких ліній», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 63–66. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.10.