Костюков , І. . і Кубрик , Б. (2023) «Методика вимірювання часткових ємностей для об’єктів контролю із трьома електродами», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика, (1 (9), с. 67–70. doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.11.