Байда, Є., і О. Король. «Порівняльний аналіз електромеханічних процесів у індукційно-динамічному перетворювачі з рухомим індуктором та двома дисками». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (5), Травень 2021, с. 3-7, doi:10.20998/2079-3944.2021.1.01.