Байда, Є., і О. Чепелюк. «Удосконалений метод визначення сталої температури та постійної часу нагріву електричних апаратів». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (5), Травень 2021, с. 8-12, doi:10.20998/2079-3944.2021.1.02.