Зорін, Є., О. Чепелюк, Ю. Грищук, і В. Лещенко. «Аналіз конструктивних особливостей бістабільних електромагнітних реле». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (5), Травень 2021, с. 13-20, doi:10.20998/2079-3944.2021.1.03.