Костюков, І., і Є. Москвітін. «Зменшення впливу паразитної індуктивности досліджуваного об’єкта контролю на точність вимірювання його електричної ємності». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (5), Травень 2021, с. 52-57, doi:10.20998/2079-3944.2021.1.10.