Жорняк, Л., О. Афанасьєв, і В. Щусь. «Оптимізація системи внутрішнього екранування в газонаповнених високовольтних електричних апаратах із полімерною ізоляцією». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (7), Червень 2022, с. 8-12, doi:10.20998/2079-3944.2022.1.02.