Калінчик, В., В. Побігайло, О. Бориченко, і С. Кузовкін. «Розчеплювачі з електрогідравлічним сповільнювачем як ефективна альтернатива при захисті від струмів короткого замикання та перевантаження». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (7), Червень 2022, с. 21-24, doi:10.20998/2079-3944.2022.1.04.