Калінчик, В., В. Побігайло, В. Калінчик, О. Мейта, і О. Бориченко. «Комбіновані моделі прогнозування електроспоживання». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, вип. 1 (7), Червень 2022, с. 34-37, doi:10.20998/2079-3944.2022.1.07.